Cennik

USŁUGA / PAKIETPakiet
MINI
Pakiet
MIDI
Pakiet
MAXI
Opłata miesięczna stała120,00 PLN160,00 PLN210,00 PLN
Liczba księgowań zawarta w miesięcznej opłacie stałej 151530
Księgowanie dodatkowego dokumentu / za każde księgowanie
(powyżej liczby księgowań zawartej w miesięcznej opłacie)
4,00 PLN3,80 PLN3,50 PLN
TERMINY`
Termin przekazywania dokumentów za dany miesiącdo 8 dnia
następnego miesiąca
do 10 dnia
następnego miesiąca
do 10 dnia
następnego miesiąca
Termin przekazywania dokumentów mających wpływ na wymiar składek ZUS za dany miesiącdo 5 dnia następnego miesiącado 5 dnia następnego miesiącado 5 dnia następnego miesiąca
ZUS, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne:
Rozliczenie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej miesięcznieniedostępne40,00 PLN30,00 PLN
Obsługa dobrowolnych ubezpieczeń ZUS
(np. chorobowe) / miesięcznie za każdy tytuł
15,00 PLN9,00 PLN7,00 PLN
VAT:
Obsługa czynnego płatnika podatku VAT PLniedostępnezawarte w pakieciezawarte w pakiecie
Korekty i dokumenty po terminie:
Opłata dodatkowa za przesłanie dokumentu po terminie, ale
uwzględnianego w bieżącym rozliczeniu2
10,00 PLN8,00 PLN7,00 PLN
Liczba dokumentów nieobjęta powyższą opłatą w danym roku kalendarzowym2510
Opłata za zaksięgowanie dokumentu dotyczącego okresów zamkniętych (rozliczonych)6,00 PLN4,20 PLN3,00 PLN
Opłata za sporządzenie i przekazanie do odpowiednich organów dokumentów korygujących (za każdy dokument korygujący)60,00 PLN50,00 PLN40,00 PLN
Roczne zeznania podatkowe:
Przekazanie do klienta informacji PIT/Bzawarte w pakieciezawarte w pakieciezawarte w pakiecie
Sporządzenie rocznej deklaracji podatkowej PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 ujmującej do 3 źródeł dochodu lub ulg50,00 PLN50,00 PLN50,00 PLN
Ujęcie dodatkowego krajowego źródła dochodu lub ulgi w rocznej deklaracji podatkowej lub sporządzenie wspólnej z małżonkiem rocznej deklaracji podatkowej30,00 PLN20,00 PLN15,00 PLN
Inne
Przesłanie dokumentów w formie papierowej na prośbę Klienta
(przesyłka kurierska) /za każdą przesyłkę
20,00 PLN
1,00 PLN
(za każdą stronę powyżej 3 szt.)
20,00 PLN
1,00 PLN
(za każdą stronę powyżej 3 szt.)
20,00 PLN
1,00 PLN
(za każdą stronę powyżej 3 szt.)
Wypełnienie dokumentów niestandardowych na prośbę Klienta3ustalane indywidualnieustalane indywidualnieustalane indywidualnie
  1. Jedno księgowanie jest równoznaczne z prawidłowym (zgodnym z przepisami prawa) przeprowadzeniem pojedynczej operacji księgowej wprowadzającej zapis do rejestrów księgowych na podstawie przekazanego przez Klienta dokumentu, zbioru dokumentów lub informacji. Jeżeli operacja księgowa wprowadza zapis jednocześnie do dowolnego rejestru księgowego oraz rejestru VAT, traktowana jest jako pojedyncza ↩︎
  2. Za dokument przesłany po terminie uważa się dokument, informację lub dyspozycję skutkujące wprowadzeniem zmiany do treści wygenerowanych raportów, przekazane po określonym w Regulaminie terminie przekazywania dokumentów. ↩︎
  3. Dokumenty i formularze wg wskazanego przez Klienta wzoru, inne niż: Sumowania ksiąg, Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Rejestry VAT, Ewidencja Środków Trwałych, Ewidencja Przebiegu Pojazdu, Listy płac, Dowody Wewnętrzne, Rachunki do umów o dzieło/zlecenie. ↩︎