Działalność nierejestrowana

Share this post on:

Prawo przedsiębiorców wymienia trzy warunki określające działalność nierejestrowaną. Definicję znajdziemy w Ustawie Prawo przedsiębiorców. Artykuł 5. tego dokumentu mówi o działalności nierejestrowanej i podkreśla, że można o niej mówić, wtedy gdy:

  • przychód nie przekracza 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia w żadnym miesiącu,
  • działalność nie wymaga posiadania koncesji, licencji i pozwolenia,
  • nie są prowadzone żadnego rodzaju działania w przeciągu 60 miesięcy.

Powyższa definicja ulega zmianie wraz ze zmianą minimalnej kwoty wynagrodzenia. Limit w roku 2024 wynosi 3 181,50 , od lipca wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia będzie to kwota  3 225 zł.

Działalność nierejestrowana, nie wymaga rejestracji w urzędzie. Trzeba pamiętać, że w trakcie jej prowadzenia nie można łamać zasad na podstawie której możliwe jest posiadanie działalności nierejestrowanej. W przypadku, gdy przychód w firmie wyniesie więcej niż obowiązujący limit,  przedsiębiorca jest zobowiązany  w CEIDG wniosku rejestracyjnego do 7 dni od dnia przekroczenia limitu.

Obowiązki w działalności nierejestrowanej

Brak obowiązku rejestracyjnego zwalnia z odprowadzania składek do ZUS( o ile nie prowadzimy sprzedaży usług).  Należy jednak  Podatku dochodowy z tytułu osiągania dochodów obowiązuje wszystkich niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Odprowadzanie podatku jest obowiązkiem także w przypadku działalności nierejestrowanej. Wszystkie przychody oraz koszty należy wykazać w zeznaniu rocznym.

VAT w działalności nierejestrowanej

Działalności nierejestrowana nie oznacza zwolnienia od VAT czy z kasy fiskalnej. Przedsiębiorcy posiadający działalność nierejestrowaną ze względu na limity obrotów mogą jednak korzystać ze zwolnienia VAT. Dotyczy to osób, których roczny obrót nie przekracza 200 000 złotych rocznie. W takim przypadku wystawiane są faktury bez VAT.

Plusy działalności nierejestrowanej?

Wielu przedsiębiorców zaczyna od działalności nierejestrowanej, taka działalność ma wiele zalet. Do najbardziej docenianych zalicza się:

  • brak konieczności rejestracji w CEIDG,
  • ominięcie opłacania okresowych zaliczek na podatek dochodowy oraz prowadzenia księgowości
  • zwolnienie z płacenia składek ZUS.
Share this post on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *