Brak wyboru formy opodatkowania ?

Share this post on:

Osoby fizyczne rejestrujące działalność gospodarczą składają wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek wypełniamy elektronicznie na stronie internetowej – biznes.gov.pl.

Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, jednak nie później niż następnego dnia roboczego następującego po wpływie wniosku .

Wniosek o wpis do CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o :

  1. nadanie numeru NIP
  2. nadanie numeru REGON
  3. oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  4. zgłoszeniem do ZUS/KRUS

Częścią wniosku jest wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych . Wybrana forma opodatkowania wiąże przedsiębiorcę do końca danego roku podatkowego, a zmiana wyboru formy opodatkowania jest możliwa jedynie do 20-go dnia następnego miesiąca od momentu pierwszego przychodu.

A co jeżeli  we wniosku podatnik nie zaznaczył nic ?

Brak wyboru podczas wypełniania wniosku skutkuje obligatoryjnym przypisaniem przedsiębiorcy do skali podatkowej. Dlatego korzystniej jest zaznaczyć wybór formy opodatkowania od razu podczas składania wniosku rejestracyjnego. Często przedsiębiorcy nieświadomie nie dokonują wyboru, bądź też we wniosku o zmianę wpisu podają datę bieżącą jako datę powstania zmiany, a przecież forma opodatkowania jest jedna i obowiązuje od dnia założenia działalności gospodarczej.

Share this post on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *