Składki ZUS na rozpoczęcie działalności , jak się w tym nie pogubić ?

Share this post on:

Na stronie internetowej ZUS możemy znaleźć poradnik dla nowych przedsiębiorców

Tu znajdziemy informacje że nowy przedsiębiorca ma prawo skorzystać z ulgi na start, preferencyjnych składek oraz małego ZUS+ .

Ulga na start to ulga zwalniająca płatnika ze składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Można z niej skorzystać , gdy jest to pierwsza firma lub ponownie po upłynięciu co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od zawieszenia działalności czy jej zakończenia. Nie można też wykonywać tej samej pracy dla byłego pracodawcy, jaką wykonywało się na etacie w jego firmie.

Jeżeli rozpocznie się działalność gospodarczą pierwszego dnia miesiąca, to uwzględnia się ten miesiąc jako pierwszy z 6 miesięcy korzystania z ulgi. Jeśli początek działalności firmy wypadnie w trakcie miesiąca( już od drugiego dnia miesiąca) to okres ulgi liczy się od kolejnego miesiąca kalendarzowego, czyli faktycznie mamy prawo do 7 mcy korzystania z tej ulgi.

Niestety nie można przedłużyć ulgi na start, jeśli zawiesi się działalność w okresie, w którym się z niej korzysta.

Preferencyjne składki- To ulga z której można skorzystać po wykorzystaniu ulgi na start lub od razu wybrać tą ulgę przy rozpoczęciu działalności. Tu podobnie jak w uldze na start trzeba być nowym przedsiębiorcą lub tez w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie prowadzić działalności oraz oczywiście nie wykonywać dla byłego pracodawcy tego, co robiło się dla niego jako pracownik.

Preferencyjne składki można opłacać przez następne 24 miesiące kalendarzowe. Naliczając je od zadeklarowanej przez Ciebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Decyzja o wysokości kwoty, od której opłacamy składki, będzie miała wpływ na wysokość świadczeń,które przysługują: z ubezpieczenia chorobowego (zasiłek chorobowy,świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy), z ubezpieczenia wypadkowego i oczywiście będzie mieć wpływ na wysokość składek emerytalnych.

Mały ZUS+ to także ulga która znajdziemy w ulotce ZUS ale z niego można korzystać dopiero w drugim roku prowadzenia działalności więc nie jest to opcja dla całkiem nowych przedsiębiorców.

Share this post on:

2 Comments

  1. Podziwiam umiejętność przenoszenia abstrakcyjnych pojęć na grunt realnych przykładów, co czyni artykuł nie tylko edukacyjnym, ale również inspirującym do działania.

  2. Treść jest klarowna, dobrze zorganizowana i pełna przydatnych wskazówek. Autor doskonale wyjaśnia kluczowe zagadnienia. Może warto by dodać więcej przykładów praktycznych. Pomimo tego, tekst jest niezwykle edukacyjny i inspirujący.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *